Õppekava

Sihtgrupp: Fotograafiahuvilised ja inimesed kes vajavad fotograafiat oma tööks (turundajad, ettevõtjad jt).

Koolituse maht:

1 päevane koolitus

Õppemaht: 6 AT

Õppekava rühm:

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine.

Fotograafia ja kunst.

Turundus ja reklaam

Õpiväljund:

 • Õpilane oskab püstitada turunduseesmärkidest tuleneva lähteülesande, et luua brändi toetav tootefoto. 
 • Õpilane oskab iseseisvalt pildistada erinevaid tooteid ja seada valgust ning kompositsiooni.
 • Õpilane oskab tehtud pilti töödelda telefoni äppis ja vabavaraliste pildi programmidega

Õpiväljundi omandamist hindab õpetaja tehtud praktilise ülesande ja vestluse põhjal.

Õpingute alustamise tingimused:

 • Õpilasel peab olema kaameraga nutitelefon.
 • Vajalik eesti keele oskus. Õppetöö toimub eesti keeles.

Koolitus sobib kõigile kes tunne huvi tootefotograafia ja telefoniga pildistamise vastu.

Koolituse sisu:

Teooria: 4 akadeemilist tund

 • Turunduse ABC. Ülevaade sellest, mida peab pildistaja enne toodete pildistamisele asumist teadma ​(USP ja ostupersoona)
 • Erinevad võimalused/stiilid toodete pildistamiseks.​
 • Stilistika tooteotgraafias.​
 • Räägime telefoniga pildistamisest
 • Töötlus. Vabavaralised keskkonnad piltidega toimetamiseks.​
 • Praktilised ülesanded.​
 • Tagasisde.​

 

Iseseisev töö: 2 akadeemilist tundi

 • Etteantud ülesannete täitmine. Tootefoto pildistamine ja töötlus.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Fotokoolitus viiakse läbi Stuudio 35 ruumides. Stuudio on kõrgete lagedega ning avar (130 m²) ja valgusküllane. Stuudio ruum on lihtsalt kohandatav õppeklassiks, kus istumiskohti kuni 20 inimesele. Kuna tegemist on stuudioga, siis on olemas vajalik inventuur, et viia läbi praktikume.

Kursuse lõpetanu: 

On omandanud vajalikud teadmised, et iseseisvalt pildistada tooteid sotsiaalmeedia tarbeks. Oskab püstitada turunduseesmärkidest tulenevat lähteülesannet ning vormistada seda pildiks, kasutades ka vajalike vabavaralisi töötlus ja viimistlus programme.

Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend. Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:

Stuudio 35 koolitajaks kvalifitseerub inimene, kes õpetatavas valdkonnas on tööalaselt praktiseeriv fotograaf. Ettevõtlus- ja turundusvaldkonna koolituste läbiviia peab omama vastavat haridust või töökogemust. Koolitaja pädevuse ja sobivuse kinnitab OÜ Lumiere Internationale juhatus. Koolitajate täpsema info leiate meie kodulehe rubriigist “Koolitajad”.