Stuudiofotograafia õppekava

 

Sihtgrupp: 

Fotograafiahuvilised ja fotograafid, kes soovivad tegeleda stuudiofotograafiaga.

Koolituse maht: 2 päevane koolitus, 19 akadeemilist tundi –  5 AKT teooria, 10 AKT praktika, 4 AKT iseseisavtöö

Õppekava rühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine. Fotograafia ja kunst.

Õpiväljund:

 • Õpilane oskab kasutada lisavalguse loomise allikaid – peegeldi, välk, püsivalgus, valguspulgad.
 • Õpilane oskab iseseisvalt sättida enamlevinud valguskeeme.
 • Õpilane omandab vajalikud teadmised, et iseseisvalt hakkama saada fotostuudios.

Õpiväljundi omandamist hindab õpetaja koduste ülesannete ja vestluse põhjal.

Õpingute alustamise tingimused:

 • Koolitusel peab õpilasel kaasas olema oma fotokaamera.
 • Vähemalt algtasemel arvuti kasutamise oskus.
 • Vajalik eesti keele oskus. Õppetöö toimub eesti keeles.
  Koolitus sobib õppijale, kes  on oskab iseseisvalt fotokaamerat kasutada.

Teooria: 5 akadeemilist tundi

 • valguse olemus ja välklambid
 • valguse erinevad iseloomud: terav ja pehme valgus.
 • peegelduv ja valgusallikast kiirgav valgus. Distants.
 • valguse kujundamise töövahendid
 • maksimaalne tulemus minimaalsete vahenditega
 • erinevad valgusskeemid
 • valguse kujundamine väljaspool stuudiot
 • modelli modelleerimine valgusega Fashion photo valgusskeemid, portree ja täispikkus. 

Praktiline töö: 10 akadeemilist tundi

 • Iseseisvalt etteantud valguskeemidega ülesannete täitmine. Ülesanded sooritatakse õpetajate juhendamisel ja toel.
 • Tagasiside iseseisvale tööle (Tagasiside silmast silma või e-kanalite kaudu).

Õppematerjalid:

Õppevahendid on stuudio poolt: fotostuudio varustus (stuudiovälgud, taustad, shoftboksid, helestid jm).
Kaamera ning mõlemaks koolituspäevaks modellid on õpilase poolt.

Kursuse lõpetanu: 

Oskab iseseisvalt hakkama saada fotostuudios, seada üles erinevaid valgusskeeme ja juhendada modelli. Õpilane teab kuidas on võimalik väljaspool stuudiot luua lisavalgust, et teha iseseisvalt mõnus emotsiooniga kvaliteetseid fotosid.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Fotokoolitus viiakse läbi Stuudio 35 ruumides. Stuudio on kõrgete lagedega ning avar (130 m²) ja valgusküllane. Stuudio ruum on lihtsalt kohandatav õppeklassiks, kus istumiskohti kuni 20 inimesele. Kuna tegemist on stuudioga, siis on olemas vajalik inventuur, et viia läbi praktikume.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:

Stuudio 35 koolitajaks kvalifitseerub inimene, kes õpetatavas valdkonnas on tööalaselt praktiseeriv fotograaf. Ettevõtlus- ja turundusvaldkonna koolituste läbiviia peab omama vastavat haridust või töökogemust. Koolitaja pädevuse ja sobivuse kinnitab OÜ Lumiere Internationale juhatus. Koolitajate täpsema info leiate meie kodulehe rubriigist “Koolitajad”.