PÄEVAKAVA

10:00-10:45 Strateegiaplaani eesmärk ja kuidas tulemusi mõõta
• Brändi teadvustamine
• Brändi lojaalsuse kasvatamine
• Kliendi harimine
• Kliendi kaasamine sotsmeediasse
• Värbamine
• Müügitulu kasvatamine
• Kliendibaasi kasvatamine

10:45-11:00 Kohvipaus

11:00-11:45 Sihtgrupp ja konkurendid
• Ostupersoona loomine
• Kliendi väärtus
• Kliendi teekond
• Konkurentide pingerea koostamine

11:45-11:50 Virgutus

11:50-12:35 Eristumine ja sisu loomine
• Kuidas paista konkurentide seast silma
• Millest sisu loomisel alustada
• Sisu maht
• Efektiivne sisu levitamine

12:35-13:20 Lõuna

13:20-14:05 Sisuturunduse varad ja võtmesõnad
• Veebisisesesed varad
• Veebivälised varad

14:05-14:10 Virgutus

14:10-14:55 Sisu inventuur ja sisu maatriks
• Sisu andmebaasi loomine ja lihtne haldus
• Sisu kvaliteedi järjestamine
• Sisu analüüsimine

14:55-15:10 Kohvipaus

15:10-17:00 Sisuturunduse starteegiaplaanide kirjutamine
• Lihtsad võtted, kuidas plaan ellu rakendada
• Praktiline töö, arutelu