PÄEVAKAVA

10:00-10:45 Strateegiaplaani eesmärk ja kuidas tulemusi mõõta
• Brändi teadvustamine
• Brändi lojaalsuse kasvatamine
• Kliendi harimine
• Kliendi kaasamine sotsmeediasse
• Värbamine
• Müügitulu kasvatamine
• Kliendibaasi kasvatamine

10:45-11:00 Kohvipaus

11:00-11:45 Sihtgrupp ja konkurendid
• Kliendiprofiili loomine
• Kliendi väärtuse arvutamine
• 8 sammuline kliendi teekond
• Konkurentide pingerea koostamine

11:45-11:50 Virgutus

11:50-12:35 Eristumine ja sisu loomine
• Kuidas paista konkurentide seast silma
• Millest postituste loomisel alustada
• Millist tüüpi postitusi teha ja mida vältida
• Postituste maht
• Kuidas postitustega õige sihtgrupini jõuda

12:35-13:20 Lõuna

13:20-14:05 Sisu, kui ettevõtte vara
• Veebisisesesed varad
• Veebivälised varad
• Võtmesõnad

14:05-14:10 Virgutus

14:10-14:55 Postituste inventuur ja sisu maatriks
• Postituste andmebaasi loomine ja lihtne haldus
• Postituste kvaliteedi järjestamine
• Postituste analüüsimine

14:55-15:10 Kohvipaus

15:10-17:00 Sotsiaalmeedia turundusplaani kirjutamine
• Lihtsad võtted, kuidas plaan ellu rakendada
• Praktiline töö, arutelu