Sisuturunduse strateegiaplaani loomise õppekava


Sihtgrupp:

Algajad- ja tegutsevad väikeettevõtjad ning turundusvaldkonnas tegutsevad palgatöötajad.

Koolituse maht:

Ühepäevane koolitus

5 AT  teooria

3 AT praktiline töö

Õpetaja: Marlen Mais

Õppekava rühm:

 • Meedia
 • Turundus ja reklaam

Õpiväljund:

Koolituse käigus õpib osaleja, kuidas seada ettevõtte turundamiseks reaalseid sihte ning kuidas sisuturunduse strateegiaplaani abil soovitud eesmärkideni jõuda.  Osaleja saab teada, milliseid mõõdikuid efektiivsete tulemuste jälgimiseks kasutada ja mis aitavad jälgida ettevõtte sisuturunduse protsessi numbrite kaudu. Numbrid ei valeta mitte kunagi. Osaleja õpib välja selgitama, kes on ettevõtte ideaalne klient, mis on tema täpsed vajadused ning milliseid lahendusi ettevõte talle pakkuda saab. Ta õpib leidma enamkasutatud võtmesõnu, mida sihtgrupp interneti otsingumootoris kasutab, ning saab teada, kuidas viia oma sõnum õige sihtgrupini ja kuidas konkurentide seast silma paista. Saab teada, millist sisu on just tema ettevõttes tarvis luua, õpib selgeks kuidas olemasoleva sisu väärtust hinnata ning saab teada millist sisu on tarvis muuta, mida rohkem toota, millise uue sisu loomisega peaks alustama või millise sisu loomisest peaks hoopis loobuma.  Koolituspäeva lõpuks saab osaleja endale reaalse sisuturunduse strateegiaplaani, mille järgi koheselt tegutsema asuda.

Õpiväljundi omandamist hindab õpetaja vestluse põhjal.

Õpingute alustamise tingimused:

Õpilasel peab olema vähemalt algtasemel arvuti kasutamise oskus.

Vajalik eesti keele oskus. Õppetöö toimub eesti keeles.

Koolituse sisu:

 • Eesmärkide seadmine
 • Tulemuste mõõtmine
 • Ostupersoona loomine
 • Konkurentide uuring
 • Eristumine konkurentidest
 • Sisu loomine
 • Võtmesõnad
 • Sisuturunduse varad
 • Sisu inventuur
 • Sisu maatriks

Teooria: 5 akadeemilist tundi

Sisuturunduse strateegiaplaani loomise koolitus keskendub vajadusele kasutada ettevõtte edukaks turundamiseks läbimõeldud süsteemi, mitte teha otsuseid juhusliku emotsiooni pealt. Siinkohal on oluline osa eeltööl, mis hõlmab endas nii ettevõtte/brändi enda analüüsimist ja turundussõnumeid puudutavate eesmärkide seadmist, kui ka oskust analüüsida ja hinnata konkurente, et oma loodav sisu oleks silmapaistvam, erilisem ja meeldejäävam.Koolitus koosneb kahest osast – esimene osa keskendub sisuturundusstrateegiaplaani sisaldavate oluliste koostisosade uurimisele ja õppimisele. Teine osa on praktiline töö, mis keskendub õpilase enda ettevõtte/brändi sisuturunduse planeerimisele ja levitamisele.

Räägime sisuturunduse strateegiaplaani vajalikkusest.

Määrame enda ettevõtte eesmärgid, visiooni ja põhiväärtused ning kasutame erinevaid abivahendeid, et luua isikupärane turundussõnumite süsteem.

Kuidas sisuturundus ettevõtte üldisi eesmärke aitab saavutada.

Kuidas luua konkurentidega võrreldes silmapaistvamat sisuturundust.

Räägime ostupersoona loomisest ja kuidas luua sihtgruppi kõnetavat sõnumit.

Kuidas luua tähelepanu tõmbavaid pealkiru.

Kuidas olemasolevat sisu hinnata.

Tagasiside iseseisvale tööle.

Iseseisev töö: 3 akadeemilist tundi

Enda ettevõtte sisuturundusstrateegiaplaani loomine (etteantud manuaali järgi)

Õppekeskkonna kirjeldus:

Fotokoolitus viiakse läbi Stuudio 35 ruumides. Stuudio on kõrgete lagedega ning avar (130 m²) ja valgusküllane. Stuudio ruum on lihtsalt kohandatav õppeklassiks, kus istumiskohti kuni 20 inimesele. Kuna tegemist on stuudioga, siis on olemas vajalik inventuur, et viia läbi praktikume.

Kursuse lõpetanu: 

Mõistab sisuturunduse strateegiaplaani vajalikkust ettevõttes. Oskab iseseisvalt luua, analüüsida ja sotsiaalmeedia kaudu plaani ellu rakendada ning tulemusi mõõta.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:

Stuudio 35 koolitajaks kvalifitseerub inimene, kes õpetatavas valdkonnas on tööalaselt praktiseeriv fotograaf. Ettevõtlus- ja turundusvaldkonna koolituste läbiviia peab omama vastavat haridust või töökogemust. Koolitaja pädevuse ja sobivuse kinnitab OÜ Lumiere Internationale juhatus. Koolitajate täpsema info leiate meie kodulehe rubriigist “Koolitajad”.