Sotsiaalmeedia turunduse ABC õppekava


Sihtgrupp:

Algajad- ja tegutsevad väikeettevõtjad, algajad turundajad ning turundusvaldkonnas tegutsevad palgatöötajad.

Koolituse maht:

Ühepäevane koolitus

5 AT  teooria

3 AT praktiline töö

Õpetaja: Marlen Mais

Õppekava rühm:

Meedia

Turundus ja reklaam

Õpiväljund:

Koolituse käigus õpib osaleja, kuidas seada sotsiaalmeedias turundamiseks reaalseid eesmärke ning kuidas sotsiaalmeedia postituste kaudu soovitud eesmärkideni jõuda.  Osaleja saab teada, milliseid mõõdikuid efektiivsete tulemuste jälgimiseks kasutada ja mis aitavad jälgida sotsiaalmeedia turunduse protsessi numbrite kaudu. Numbrid ei valeta mitte kunagi. Osaleja õpib välja selgitama, kes on ettevõtte ideaalne klient, mis on tema täpsed vajadused ning milliseid lahendusi ettevõte talle pakkuda saab. Ta õpib leidma enamkasutatud võtmesõnu, mida sihtgrupp interneti otsingumootoris kasutab, ning saab teada, kuidas viia oma sõnum sotsiaalmeedia postituste kaudu õige sihtgrupini ja kuidas konkurentide seast silma paista. Saab teada, milliseid postitusi teha, õpib selgeks kuidas olemasoleva sisu väärtust hinnata ning saab teada millist sisu on tarvis muuta, mida rohkem toota, millise uue sisu loomisega peaks alustama või millise sisu loomisest peaks hoopis loobuma.  Koolituspäeva lõpuks saab osaleja endale reaalse sotsiaalmeedia postituste plaani, mille järgi koheselt tegutsema asuda.

Õpiväljundi omandamist hindab õpetaja vestluse põhjal.

 

Õpingute alustamise tingimused:

Õpilasel peab olema vähemalt algtasemel arvuti kasutamise oskus.

Vajalik eesti keele oskus. Õppetöö toimub eesti keeles.

Koolituse sisu:

  • Kuidas sotsiaalmeedia turunduse kaudu eesmärke saavutada
  • Kuidas kasutada fännilehe statistikat müügi kasvatamiseks
  • Kliendiprofiili(de) loomine
  • Kuidas teha konkurentide uuringut
  • Kuidas konkurentidest eristuda
  • Mida sotsiaalmeediasse postitada
  • Millal-, milliseid- ja kui palju märksõnu sotsiaalmeedia postituse juures kasutada
  • Kuidas muuta sisu ettevõtte varaks
  • Kuidas teha sisu inventuuri
  • Kuidas määrata postituste kvaliteeti

Teooria: 5 akadeemilist tundi

Sotsiaalmeedia turunduse ABC koolitus keskendub vajadusele kasutada sotsiaalmeedias edukaks turundamiseks läbimõeldud plaani, mitte teha postitusi tunde järgi või lihtsalt selleks, peab postitama. Siinkohal on oluline osa eeltööl, mis hõlmab endas nii ettevõtte/brändi analüüsimist ja turundussõnumeid puudutavate eesmärkide seadmist, kui ka oskust analüüsida ja hinnata konkurente, et oma loodav sisu oleks silmapaistvam, erilisem ja meeldejäävam ja aitaks kasvatada müüginumbreid.

Koolitus koosneb kahest osast – esimene osa keskendub sotsiaalmeedia turundusplaani sisaldavate oluliste koostisosade uurimisele ja õppimisele. Teine osa on praktiline töö, mis keskendub õpilase enda ettevõtte/brändi sotsiaalmeedia plaani koostamisele ja levitamisele.

Räägime sotsiaalmeedia turunduse vajalikkusest.

Määrame enda ettevõtte eesmärgid, visiooni ja põhiväärtused ning kasutame erinevaid abivahendeid, et luua isikupärane turundussõnumite süsteem.

Kuidas sotsiaalmeediasse postitamine ettevõtte üldisi eesmärke aitab saavutada.

Kuidas luua konkurentidega võrreldes silmapaistvamaid postitusi.

Räägime kliendiprofiili loomisest ja õpime, kuidas luua sihtgruppi kõnetavaid sõnumeid.

Kuidas luua tähelepanu tõmbavaid pealkirju.

Kuidas olemasolevate ja loodavate postituste sisu hinnata.

Tagasiside iseseisvale tööle.

Iseseisev töö: 3 akadeemilist tundi

Enda ettevõtte sotsiaalmeedia turundusplaani (etteantud manuaali järgi)

Õppekeskkonna kirjeldus:

Fotokoolitus viiakse läbi Stuudio 35 ruumides. Stuudio on kõrgete lagedega ning avar (130 m²) ja valgusküllane. Stuudio ruum on lihtsalt kohandatav õppeklassiks, kus istumiskohti kuni 20 inimesele. Kuna tegemist on stuudioga, siis on olemas vajalik inventuur, et viia läbi praktikume.

Kursuse lõpetanu: 

Mõistab sotsiaalmeedia turundusplaani vajalikkust ettevõttes. Oskab iseseisvalt luua, analüüsida ja sotsiaalmeedia kaudu plaani ellu rakendada ning tulemusi mõõta.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:

Stuudio 35 koolitajaks kvalifitseerub inimene, kes õpetatavas valdkonnas on tööalaselt praktiseeriv fotograaf. Ettevõtlus- ja turundusvaldkonna koolituste läbiviia peab omama vastavat haridust või töökogemust. Koolitaja pädevuse ja sobivuse kinnitab OÜ Lumiere Internationale juhatus. Koolitajate täpsema info leiate meie kodulehe rubriigist “Koolitajad”.